English

Članstvo

Fizička lica

Društvo Selekcionera i semenara Republike Srbije okuplja veći broj individualnih članova koji se bave oplemenjivanjem biljaka i mikroorganizama, biljnom i proizvodnjom semena, edukacijom i istraživanjima iz navedenih oblasti. Medju našim članovima su istakniti profesori poljoprivrednih fakulteta, kao i penzionisani naučni radnici poljoprivrednih naučnih instituta.

Društvo ima oko 250 članova koji se bave oplemenjivanjem biljaka, životinja i mikroorganizama, biljnom i proizvodnjom semena, edukacijom i istraživanjima iz navedenih oblasti.

Godišnja idividualna članarina iznosi 500 dinara.

Članovi Društva dobijaju člansku kartu, pretplatu i besplatno štampanje radova u časopisu „Selekcija i semenarstvo“ i imaju popust na kotizaciju za skupove koje organizuje Društvo.

Uplate slati preko žiro računa Društva selekcionara i semenara Republike Srbije.
Primalac: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije, Slobodana Bajića 1, 11185 Beograd.
Svrha uplate: Članarina za 2013
Žiro račun: 200-2349780101873-09, Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd

Postojeći članovi podatke mogu ažurirati elektronskim slanjem istih na adresu Društva.